Plánované otevření výzev z OPPI

14. 10. 2013 09:33:36

INOVACE

Možní žadatelé o dotaci

Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost s minimálně dvouletou historií.


Podporované aktivity

  • inovace produktu- zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,
  • inovace procesu- zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
  • Rovněž je podporován transfer technologie (přenos technologie či technologického postupu včetně souvisejícího intelektuálního vlastnictví a know-how).

Výše dotace

Minimální výše podpory je 1 mil. Kč a maximální 50 mil. Kč. Pro projekty realizované v regionech se soustředěnou podporou státu je minimální podpora 1 mil. Kč, maximální 100 mil. Kč.


Předkládání žádostí

Registrační:    od 8.11.2013

ICT A STRATEGICKĚ SLUŽBY

Program ICT a strategické služby je zaměřen na podporu vzniku nových pracovních míst v oblasti IT a strategických služeb.


Příjemci

Všechny podniky bez ohledu na velikost


Podporované aktivity

Založení, nebo rozšíření:

  • Center pro vývoj software;
  • Center sdílených služeb s významným mezinárodním zaměřením;
  • Center oprav high-tech výrobků a technologií;

Výše dotace

Výše dotace představuje 1 – 100 mil. Kč

Malé společnosti: 50%

Střední společnosti: 40%

Velké společnosti: 30%


Časový harmonogram

Příjem registračních žádostí – Listopad 2013

Příjem plných žádostí – Listopad 2013 – Leden 2014