Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji! – možnost na získání dotací na vzdělávání zaměstnanců

01. 10. 2012 09:57:48
Projekt je určen zaměstnavatelům, kteří působí ve vybraných odvětvích s předpokladem ekonomického růstu.  
Dotace na vzdělávání je až 100%. Projekt Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji umožní  zaměstnavatelům získat finanční prostředky (až 100% dotace) nejen na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců, ale také na mzdové náklady zaměstnanců po dobu školení. Školení by mělo být cíleno tak, aby vedlo k rozvoji firmy (např. získání nových zakázek, tvorba nových pracovních míst či další)
Vzdělávací aktivity musí směřovat do podporovaných CZ NACE žadatele. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba (OSVČ), rozhodujícím faktorem je vlastnictví IČ a právní subjektivita.
 
K žádosti je třeba doložit  následující přílohy
Potvrzení o bezdlužnosti zaměstnavatele - ne starší 3 měsíců ke dni podání žádosti
  • Potvrzení o bezdlužnosti zaměstnavatele všech pojišťoven všech zaměstnanců
  • Potvrzení o bezdlužnosti -  Finančního úřadu, OSSZ, Celního úřadu
  • Doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu (např. smlouvu o zřízení účtu nebo potvrzení vystavené bankou)
  • Seznam zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě/vzdělávacích aktivitách
  • Čestné prohlášení zaměstnavatele o přijaté podpoře dle pravidla de minimis za poslední 3 uzavřená účetní období
  • Čestné prohlášení o velikosti podniku
  • Prohlášení o oprávněnosti z hlediska ustanovení podniku v obtížích
 
Maximální výše příspěvku za měsíc na mzdové náklady  jednoho zaměstnance činí 24 000Kč.
Maximální částka celkem za měsíc činí 500 000 Kč (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivitu)
 
Vzdělávací aktivita musí být ukončena nejpozději do 31.1.2014.
 
Způsobilé výdaje                    - výdaje na vzdělávací aktivitu
                                                 - výdaje na mzdové náklady po dobu školení
                                                  ( mzdové náklady se proplácí maximálně  do výše  ceny školení)