Vyhlášení dotačního titulu EFEKT

27. 11. 2012 14:20:09
Dne 27.11.2012 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dotační program EFEKT 2013.  Program je určen podnikatelům , městům a obcím např. na výstavbu MVE, rekonstrukci zdrojů tepla, energetický management a na podporu metody EPC. Žádosti lze podávat podle zaměření  do 28.2.2013 (výjimkou jsou žádosti o zařazení do sítě EKIS, kde je uzávěrka 31.12.2012).
Program EFEKT podporuje realizaci opatření k hospodárnému užití energie a snížení zátěže životního prostředí se zaměřením na efektivitu vynaložených prostředků, na rozšíření využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, na pilotní projekty a na poradenství a propagaci.