Stáže pro mladé II.

24. 09. 2014 14:01:39
  Stáže pro mladé II.
 
Projekt Stáže pro mladé II. potrvá do srpna 2015 a měl by přinést 2 200 nových stáží.
 
Projekt Vám umožní zaměstnat studenty středních škol v posledním ročníku a studenty vysokých škol v posledních dvou semestrech na stáži před případným uzavřením pracovního poměru trvalejšího charakteru. Stážista, kterého si vyberete pro stáž ve Vaší společnosti, bude vykonávat předem stanovenou náplň práce pod dohledem zkušeného pracovníka – mentora, kterého určíte Vy, jako poskytovatel stáže.
 
Kdo může být poskytovatelem stáže:
Subjekty soukromého sektoru – firmy, které podnikají na území České republiky a jsou zde právoplatně registrovány jako:
 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku;
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění;
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů;
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Poskytovatelem stáže může být také subjekt spadající do soukromého neziskového sektoru.
Subjekty veřejného sektoru (státní a veřejná správa a jimi zřízené organizace) nemohou být poskytovatelem stáže.
Firmy, které se rozhodnou zapojit do projektu musí být zřízeny a právoplatně zapsány jako ekonomické subjekty déle než jeden rok od registrace do projektu.
 
Proč se zapojit do projektu jako poskytovatel:
 • možnost zaměstnat mladé zájemce o zaměstnání na dobu 1 až 3 měsíců v rozsahu 50 až 300 hodin
 • příležitost „odzkoušet“ možného budoucího pracovníka a zavázat si ho případně k další spolupráci
 • náklady na stáž v podobě částečné refundace mzdy mentora a mzda stážisty budou Vaší společnosti uhrazeny z finančních prostředků projektu
 • prezentace Vaší společnosti v databázi poskytovatelů stáží
 
Podmínky poskytování stáže:
 • Podmínkou pro realizace stáže je zajištění kvalitního mentora pro stážistu a vytvoření odpovídajících podmínek pro průběh stáže.
 • Náklady na refundaci mzdy mentora a proplacení mzdy stážisty budou poskytovateli stáže uhrazeny ex post.
 • Náklady na stáž budou hrazeny v režimu „de minimis“.