ROP Střední Morava dostane 600 milionů navíc

22. 05. 2013 17:29:48

Realokaci mezi operačními programy schválila na svém jednání dne 22. května 2013 Vláda České republiky. Pro ROP Střední Morava to znamená posílení alokace programu přibližně o 600 milionů korun. Peníze budou určeny na vzdělávání, sociální integraci, ekologickou městskou dopravu a silnice.