Dotace na vzdělání zaměstnanců

24. 09. 2014 14:06:33
Dotační program „Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II“
 
Ráda bych Vás nyní upozornila na aktuální možnost podávat žádosti o dotaci na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu  „Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II“.
Projekt je určen zaměstnavatelům, kteří působí ve vybraných odvětvích s předpokladem ekonomického růstu. 
Dotace na vzdělávání je až 100%. Projekt Vzdělávejte se pro růst umožní zaměstnavatelům získat finanční prostředky nejen na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců, ale také na mzdové náklady zaměstnanců po dobu školení. Školení by mělo být cíleno tak, aby vedlo k rozvoji firmy (např. získání nových zakázek, tvorba nových pracovních míst či další).
Vzdělávací aktivity musí směřovat do podporovaných CZ NACE žadatele. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba (OSVČ), rozhodujícím faktorem je vlastnictví IČ a právní subjektivita. Maximální délka trvání vzdělávacího kurzu je 5 měsíců a nově také povinnost doložit záznam o průzkumu trhu.
 
K žádosti je třeba doložit  následující přílohy
Potvrzení o bezdlužnosti zaměstnavatele - ne starší 3 měsíců ke dni podání žádosti
  • Potvrzení o bezdlužnosti zaměstnavatele zdravotních pojišťoven všech zaměstnanců
  • Potvrzení o bezdlužnosti -  Finančního úřadu, OSSZ, Celního úřadu
  • Doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu (např. smlouvu o zřízení účtu nebo potvrzení vystavené bankou)
  • Seznam zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě/vzdělávacích aktivitách
  • Čestné prohlášení zaměstnavatele o přijaté podpoře dle pravidla deminimis za poslední 3 uzavřená účetní období, která v souhrnu nesmí přesáhnout 200 000 EUR za tato období
  • Čestné prohlášení o velikosti podniku
  • Prohlášení o oprávněnosti z hlediska ustanovení podniku v obtížích
  • Čestné prohlášení o pojištění u zdravotních pojišťoven
  • Průzkum trhu a kalkulace ceny vzdělávací aktivity

Maximální výše příspěvku za měsíc na mzdové náklady  jednoho zaměstnance činí 25 500Kč.

Maximální částka celkem za měsíc činí 500 000 Kč (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivitu)

Vzdělávací aktivita musí být ukončena nejpozději do 31. 5. 2015.

 

Způsobilé výdaje projektu:  - výdaje na vzdělávací aktivitu

                                                  - výdaje na mzdové náklady po dobu školení

                         (Pro výpočet maximálního mzdového příspěvku za hodinu se vychází z minimální hodinové mzdy a činí 151,00 Kč při stanovené týdenní pracovní době podle § 79 a § 80 zákoníku práce.)

 

V případě Vašeho zájmu o naši nabídku nás neváhejte kontaktovat.

 

Děkuji za Váš čas a těším se na případnou spolupráci.